Therapie & Coaching

Therapie en coaching zijn krachtige hulpmiddelen die belangrijke veranderingen in je leven kunnen brengen, door je te helpen groeien en ontwikkelen.

Ze bieden je de kans om niet alleen uitdagingen uit het verleden te verwerken, maar ook om actief vorm te geven aan je toekomst. 

In de therapie kijken we samen naar de kern van wat je bezighoudt, of dat nu onverwerkte trauma’s zijn die je dagelijks leven beïnvloeden, of de dynamieken binnen je persoonlijke relaties die om aandacht vragen.

Therapie

EMDR-therapie

Met behulp van EMDR-therapie richten we ons op het verwerken van gebeurtenissen die je niet of onvoldoende verwerkt hebt. 

EMDR-therapie, wat staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is een effectieve behandelmethode voor het verwerken van traumatische ervaringen. 

Bij deze vorm van therapie focust de cliënt op de traumatische herinnering terwijl tegelijkertijd naar geluidsstimuli wordt geluisterd via een koptelefoon, een proces dat bedoeld is om de hersenen te helpen bij het verwerken van de herinnering. Deze techniek helpt het brein om de vastgelopen herinneringen los te laten en te integreren, waardoor de emotionele last van het trauma afneemtTegelijkertijd wordt er met Cognitieve gedragstherapie gekeken naar je reacties op situaties en gebeurtenissen. Zo krijg je zicht in wat je doet en waarom, en waar het je uiteindelijk brengt.

Systeemtherapie

Een familiesysteem, met zijn unieke dynamiek en ongeschreven regels, vormt de basis van hoe je de wereld ziet en hoe je je in relaties gedraagt. Van jongs af aan leer je binnen dit systeem bepaalde rollen en gedragspatronen die je vaak, bewust of onbewust, meeneemt in je volwassen leven. 

Deze patronen kunnen invloed hebben op je zelfbeeld, je verwachtingen van anderen en hoe je met conflicten omgaat. 

Positieve ervaringen binnen het familiesysteem kunnen leiden tot een sterk gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen, terwijl negatieve ervaringen kunnen resulteren in uitdagingen zoals angst of moeite met het stellen van grenzen. Het begrijpen van de invloed van je familiesysteem is belangrijk voor persoonlijke groei en het verbeteren van je huidige relaties en welzijn.

Systeemtherapie helpt je te zien hoe je relaties met familie, vrienden, en partners een rol spelen in hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Door te kijken naar deze interacties, ontdek je patronen die misschien niet goed voor je zijn. Met deze inzichten kun je vervolgens werken aan het verbeteren van deze relaties, wat leidt tot een beter persoonlijk welzijn. 

Door therapie krijg je inzicht in jezelf en leer je obstakels te overwinnen die je in de weg staan en tegenhouden.

Met coaching wordt de aandacht gericht op het doel waar je heen wilt. 

Wat heb je daar voor nodig?

Coaching

Mindset-coaching

Een belangrijk onderdeel van coaching is Mindset-coaching

Met mindset coaching leer je hoe je denkpatronen je dagelijks leven en je vermogen om doelen te bereiken beïnvloeden. Je ontdekt en leert strategieën om een groeimindset te ontwikkelen, waardoor je uitdagingen ziet als kansen voor persoonlijke ontwikkeling en niet als onoverkomelijke obstakels. Dit proces helpt je om beperkende overtuigingen te overwinnen, je zelfvertrouwen te vergroten en effectiever naar je persoonlijke en professionele doelen toe te werken.

Relatiecoaching

Relatiecoaching is gericht op het versterken en verbeteren van de relatie tussen partners door het aanpakken van communicatieproblemen, misverstanden en andere uitdagingen die de verbinding kunnen belemmeren. 

Het biedt stellen de tools en technieken om op een effectievere manier met elkaar te communiceren, conflicten op te lossen en elkaar beter te begrijpen. Door samen te werken met mij als coach leren partners hoe ze hun behoeften en verwachtingen op een gezonde manier kunnen uiten en hoe ze samen kunnen werken aan gemeenschappelijke doelen. 

Relatiecoaching kan ook helpen bij het herontdekken van de passie en verbinding die misschien verloren zijn gegaan in de dagelijkse sleur of onder de druk van externe stressfactoren. Het is niet alleen bedoeld voor relaties in crisis, maar ook voor diegenen die hun relatie gezond willen houden. 

Uiteindelijk streeft relatiecoaching naar een duurzame, liefdevolle relatie waarin beide partners zich gewaardeerd en begrepen voelen.

Bewustzijn & Zelfbewustzijn

Naast therapie en coaching wordt er, tijdens de gesprekken en behandelingen, veel aandacht besteed aan bewustzijn en zelfbewustzijn.

Aandacht voor bewustzijn en zelfbewustzijn is belangrijk in therapie en coaching omdat het de basis vormt voor persoonlijke groei en heling. Door bewust te worden van je gedachten, gevoelens, en gedragingen, kun je patronen herkennen die je welzijn en vooruitgang mogelijk belemmeren. 

Zelfbewustzijn stelt je in staat om dieper inzicht te krijgen in je eigen behoeften, wensen, en de drijfveren achter je acties. Dit inzicht is onmisbaar voor het ontwikkelen van gezondere copingmechanismen en voor het maken van veranderingen die leiden tot een gelukkiger leven. 

In therapie en coaching wordt door het verhogen van je bewustzijn en zelfbewustzijn de weg vrijgemaakt voor een meer authentieke zelfexpressie en betere interpersoonlijke relaties. Uiteindelijk leidt dit proces tot meer innerlijke vrijheid, veerkracht en een sterker gevoel van verbondenheid met jezelf en anderen.

Benieuwd naar wat ik voor jou kan betekenen?

Neem dan contact met mij op.